Wat houdt de ”Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer” in?

Vraag: Wat houdt de ''Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer'' in?

Antwoord: Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Uit de resultaten van de enquête die de zelfstandigenorganisaties met het ministerie hebben opgesteld blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om Tozo 2 te gebruiken om een heroriëntatie te starten.

Wanneer u hier ook mee aan de slag wilt maar niet weet waar u kunt starten, dan kunt u bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk overzicht te krijgen van de situatie en stand van zaken van uw onderneming. In het artikel 'Kom als gezond bedrijf de crisis door' van de Kamer Van Koophandel staat hoe dit overzicht is te krijgen. Daarnaast bevat het artikel meerdere handige links naar onder meer hoe een exploitatie- en een liquiditeitsbegroting te maken zijn.

Er zijn ook mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De Kamer Van Koophandel heeft een team paraat met mensen die u telefonisch te woord kunnen staan. Ook in de regio zijn er mogelijkheden. Zo zijn er lokale afdelingen van het ondernemersklankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen óók zelfstandigen terecht bij een van de 35 leer-werkloketten in Nederland, waar expertise is van de regionale opleidingsmarkt en zicht is op kansberoepen/kanssectoren.

Hoe gaat de aflossing van de Tozo bedrijfskapitaal in zijn werking?

Vraag: Hoe gaat de aflossing van de Tozo bedrijfskapitaal in zijn werking?

Antwoord: De terugbetalingsverplichting voor de Tozo-lening bedrijfskapitaal voor Tozo 1 en 2 start op 1 januari 2020. Voor de lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 geldt dat de terugbetalingsverplichting ook start op 1 januari 2021 als u vóór 1 januari 2021 een lening bedrijfskapitaal verstrekt krijgt. Krijgt u een lening voor bedrijfskapitaal op grond van Tozo 3 verstrekt na 1 januari 2021 dan start de terugbetalingsverplichting op de datum van verstrekking van de lening.

De rente van leningen die zijn verstrekt tijdens onder Tozo 1, 2 en 3 zijn gaan (of gaat) lopen op de datum waarop de lening is verstrekt.

Waar kan ik alle informatie vinden over de Tozo 3 regeling?

Vraag: Waar kan ik alle informatie vinden over de Tozo 3 regeling?

Antwoord: Alle informatie over de Tozo 3 regeling is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/veranderingen-per-1-oktober

Blijft de partnertoets van kracht bij Tozo 3?

Vraag: Blijft de partnertoets van kracht bij Tozo 3?

Antwoord: De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner word meegeteld het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2 geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?

Vraag: Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?

Antwoord: Bij Tozo 3 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dien je te verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en jouw partner zijn

Wat zijn de wijzigingen van Tozo 3 ten opzichte van Tozo 2?

Vraag: Wat zijn de wijzigingen van Tozo 3 ten opzichte van Tozo 2?

Antwoord:

Aanvragen met terugwerkende kracht

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Dit heeft te maken met de wens om aanvragen verspreid over de aanvraagperiode te laten binnenkomen, zodat piekbelasting van de uitvoering zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u verwijtbaar onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 3 geeft u een inschatting van uw inkomsten (en die van uw partner) voor de aankomende maanden (maximaal 9 maanden). Het is voorstelbaar dat u uw inkomsten voor die maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat is uw inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente.

Krijg ik automatisch Tozo 3 als ik al Tozo 2 heb aangevraagd?

Vraag: Krijg ik automatisch Tozo 3 als ik al Tozo 2 heb aangevraagd?

Antwoord: Nee. Als je een beroep wilt doen op Tozo 3, dan kunt je de verlenging aanvragen. Je dient bij je aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en jouw partner door te geven en aan te geven of je situatie sinds je vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 3 aanvragen?

Vraag: Tot wanneer kan ik Tozo 3 aanvragen?

Antwoord: De nieuwe Tozo 3 regeling is beschikbaar tot 1 juni 2021

Ik heb een Commanditaire Vennootschap (CV). Kan ik een aanvraag doen?

Vraag: Ik heb een Commanditaire Vennootschap (CV). Kan ik een aanvraag doen?

Antwoord: Een CV kent twee verschillende soorten vennoten: beherende vennoten die daadwerkelijk actief zijn in het bedrijf en zogenaamde “stille vennoten” die alleen maar geld in de onderneming hebben gestopt. De beherende vennoten kunnen aanspraak maken op de Tozo regeling (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan). De stille vennoten niet, omdat zij niet actief werkzaam zijn als ondernemer (in de praktijk voldoen ze ook nooit aan het urencriterium, want ze werken niet in de onderneming en hebben er alleen maar geld in gestopt).

Ik heb samen met een vennoot een VOF. We werken in een 50/50 verdeling. Ik lees dat ik meer dan 50% aandelen zeggenschap moet hebben om in aanmerking te komen voor Tozo.

Vraag: Ik heb samen met een vennoot een VOF. We werken in een 50/50 verdeling. Ik lees dat ik meer dan 50% aandelen zeggenschap moet hebben om in aanmerking te komen voor Tozo.

Antwoord: De 50% zeggenschap geldt alleen voor een BV. Vennoten van een VOF kunnen altijd een beroep doen op de Tozo (mits ze aan de andere voorwaarden voldoen). De zeggenschap telt hier niet.