Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?

Vraag: Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?

Antwoord: Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dien je te verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en jouw partner zijn

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Vraag: Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Antwoord: Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Kan ik ook opnieuw een lening aanvragen?

Vraag: Kan ik ook opnieuw een lening aanvragen?

Antwoord: Ja dit is mogelijk. Tot maximaal € 10.157 voor beide regelingen (Tozo 1 en Tozo 2 opgeteld). Dus heb je al € 5.000 aangevraagd onder Tozo 1, dan kun je nog maximaal € 5.157 aanvragen onder Tozo 2. De voorwaarden zijn nog niet allemaal bekend. Aanvragen van deze lening kan vanaf 3 juni via het formulier op de site van Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Vraag: Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Antwoord: Nee. Als je een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt je de verlenging aanvragen. Je dient bij je aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en jouw partner door te geven en aan te geven of je situatie sinds je vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

Vraag: voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

Antwoord: De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heb je bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli en augustus. Heb je een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heb je geen recht op een Tozo 2-uitkering.

Ik heb een Commanditaire Vennootschap (CV). Kan ik een aanvraag doen?

Vraag: Ik heb een Commanditaire Vennootschap (CV). Kan ik een aanvraag doen?

Antwoord: Een CV kent twee verschillende soorten vennoten: beherende vennoten die daadwerkelijk actief zijn in het bedrijf en zogenaamde “stille vennoten” die alleen maar geld in de onderneming hebben gestopt. De beherende vennoten kunnen aanspraak maken op de Tozo regeling (mits aan alle voorwaarden wordt voldaan). De stille vennoten niet, omdat zij niet actief werkzaam zijn als ondernemer (in de praktijk voldoen ze ook nooit aan het urencriterium, want ze werken niet in de onderneming en hebben er alleen maar geld in gestopt).

Ik heb samen met een vennoot een VOF. We werken in een 50/50 verdeling. Ik lees dat ik meer dan 50% aandelen zeggenschap moet hebben om in aanmerking te komen voor Tozo.

Vraag: Ik heb samen met een vennoot een VOF. We werken in een 50/50 verdeling. Ik lees dat ik meer dan 50% aandelen zeggenschap moet hebben om in aanmerking te komen voor Tozo.

Antwoord: De 50% zeggenschap geldt alleen voor een BV. Vennoten van een VOF kunnen altijd een beroep doen op de Tozo (mits ze aan de andere voorwaarden voldoen). De zeggenschap telt hier niet.

Kunt u niet langer wachten op een voorschot?

Vraag: Kunt u niet langer wachten op een voorschot?

Antwoord: Wij hebben de mogelijkheid om bij “broodnood” een voorschot van € 50,= te verstrekken voor echt noodzakelijke eerste levensbehoeftes. Dit kunt u via de telefoon, mail of chat aanvragen.

Wilt u aanvullende stukken aanleveren, wijzigingen doen op uw aanvraag of de aanvraag intrekken?

Vraag: Wilt u aanvullende stukken aanleveren, wijzigingen doen op uw aanvraag of de aanvraag intrekken?

Antwoord: Stuurt u dan een mail naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp uw BSN nummer en de opmerking “aanvulling / wijziging / intrekking aanvraag Tozo”. Wij zullen uw opmerkingen zo snel mogelijk verwerken.

Heeft u de juiste gegevens ingevuld?

Vraag: Heeft u de juiste gegevens ingevuld?

Wij raden u aan nog eens goed te controleren of u de aanvraag compleet en met de goede bijlagen heeft opgestuurd. Wij hebben veel aanvragen ontvangen die niet compleet zijn.

  • Heeft u een kopie van uw rijbewijs ingeleverd? Eerst dachten wij dat een rijbewijs voldoende zou zijn ter legitimatie. Dit moet toch een ID-bewijs of paspoort zijn (mag maximaal vijf jaar verlopen zijn). Hierop staat uw nationaliteit. Dit staat niet op uw rijbewijs.
  • Woont u samen? Stuurt u dan ook de het ID-bewijs of paspoort van uw partner op.
  • U heeft op het aanvraagformulier aangegeven op welk rekeningnummer wij de uitkering moeten betalen. Om fouten te voorkomen vragen wij u een bankpas of bankafschrift van deze bankrekening naar ons op te sturen.

Niet volledige aanvragen zorgen er voor dat uw aanvraag vertraagt.