Ik heb samen met een vennoot een VOF. We werken in een 50/50 verdeling. Ik lees dat ik meer dan 50% aandelen zeggenschap moet hebben om in aanmerking te komen voor Tozo.

Vraag: Ik heb samen met een vennoot een VOF. We werken in een 50/50 verdeling. Ik lees dat ik meer dan 50% aandelen zeggenschap moet hebben om in aanmerking te komen voor Tozo.

Antwoord: De 50% zeggenschap geldt alleen voor een BV. Vennoten van een VOF kunnen altijd een beroep doen op de Tozo (mits ze aan de andere voorwaarden voldoen). De zeggenschap telt hier niet.

Ik ben Parttime Ondernemer vanuit de bijstand. Kan ik Tozo aanvragen?

Vraag: Ik ben Parttime Ondernemer vanuit de bijstand. Kan ik Tozo aanvragen?

Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk. U kunt uw inkomen vanuit het bedrijf op 0 zetten (doorgeven aan de gemeente) en valt hiermee terug op de uitkering vanuit de participatiewet.

Het voorschot / uitkering van € 1.500 (of € 1.000) per maand is niet voldoende voor ons/mij. Wat kan ik doen ?

Wij adviseren je contact op te nemen met je bank/verhuurder/leverancier om regelingen te treffen over rente/aflossing (ook privé hypotheek), huur en andere betalingsregelingen. Hiermee kun je wellicht je lasten verlagen. Het bedrag van € 1.500 / € 1.000 is gebaseerd op de bijstandsuitkeringen en kan niet worden verhoogd.

Geldt de regeling alleen maar voor Zzp’ers?

Nee, de Tozo-regeling geldt niet alleen voor ZZP-ers, maar ook voor zelfstandig ondernemers met personeel.

Telt dit TOZO inkomen mee voor het bepalen van toeslagen?

Ja, de uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Wat is de looptijd van de lening en wanneer moet ik beginnen met aflossen?

De looptijd is drie jaar vanaf het moment van verstrekking en de eerste aflossing begint in januari 2021.

Wij hebben al twee aanvragen gedaan en waarschijnlijk maar recht op één uitkering.

Er is maar één uitkering van maximaal € 1.500 euro mogelijk per gezin. We verzoeken je een mail te sturen naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp het BSN nummer van de persoon wiens aanvraag komt te vervallen. Wij zullen deze dan verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit door te geven. Mochten we al een voorschot hebben uitgekeerd, dan zullen we dit verrekenen.

Hoeveel is het rentepercentage van de lening?

2%

Welke hulp biedt de gemeente?

1) Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen.

2) Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Mijn woonadres is niet hetzelfde als het bedrijf. Waar vraag ik aan?

U vraagt aan bij de gemeente waar u woont. BZF verzorgt de aanvragen van alle Friese gemeenten, behalve voor Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf. Woont u in één van beide gemeenten? Meldt u zich dan daar.