Een eigen bedrijf starten, 10 belangrijke stappen

Starten met uw bedrijf, wat moet u regelen

KVK

U heeft alle voorbereidingen voor de start van uw bedrijf getroffen. Kijk hoe het gaat met uw KVK-inschrijving, algemene voorwaarden en verzekeringen.

U heeft zich goed voorbereid om uw onderneming te starten. Uw bedrijf moet aan de eisen voldoen om te kunnen starten. Verder moet u uw bedrijf inschrijven bij KVK en uw administratie goed inrichten.

Inschrijven bij KVK

Uw onderneming is pas een onderneming als deze is ingeschreven bij KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Zorg dat uw bedrijf aan de eisen voldoet

U moet rekening houden met regels en eisen bij het vestigen van uw bedrijf. Voor sommige branches gelden beroepseisen of moet u over een vergunning beschikken. Zorg dat uw bedrijf aan de vereiste eisen en regels voldoet, voordat u start met uw bedrijf. Zie voor meer informatie de volgende pagina's:

Sommige eisen verschillen per gemeente. Vind uw gemeente.

Richt een administratie in

U moet voor uw onderneming een administratie inrichten. Ook is het verstandig uw zakelijke en privé geldstromen goed te scheiden.

Beschrijf de algemene voorwaarden van uw bedrijf

Met algemene voorwaarden maakt u duidelijk welke rechten en plichten u en uw klanten hebben. Ze zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Informeer uw klanten van tevoren over uw algemene voorwaarden.

Zorg dat uw bedrijfsverzekeringen op tijd ingaan

Om uw bedrijfsrisico's te beperken, is het verstandig een aantal verzekeringen af te sluiten. Zorg dat deze ingaan op het moment dat u uw bedrijf inschrijft bij KvK.

Feiten en cijfers: aantal oprichtingen

De grafiek toont het aantal oprichtingen per bedrijfstak. In het tweede en derde kwartaal vinden gemiddeld de meeste oprichtingen plaats.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Bedrijf starten naast een vaste baan

Stappenplan parttime ondernemen

KVKBelastingdienstCentraal Bureau voor de Statistiek

U wilt parttime ondernemen. Maar hoe pakt u dat aan? En waar moet u zoal rekening meehouden als u naast uw vaste baan een bedrijf start? Lees het hier.

U gaat parttime ondernemen. En begint naast uw vaste baan een bedrijf. Voordat u start moet u afspraken maken met uw werkgever. En u moet uw onderneming inschrijven bij KVK. Lees in dit stappenplan waar u aan moet denken bij ondernemen naast loondienst.

1. Check uw contract

Lees uw arbeidsovereenkomst, cao en arbeidsvoorwaarden goed door. Daar kunnen afspraken in staan die gevolgen hebben voor uw bedrijfsplannen. Bijvoorbeeld dat u geen nevenactiviteiten mag hebben naast uw baan. Controleer ook of u een concurrentiebeding of relatiebeding heeft. Dat betekent dat u onder andere niet met uw huidige werkgever mag concurreren. En dat u de relaties van uw werkgever niet mag benaderen.

2. Bespreek uw plannen met uw werkgever

Uw ondernemersplannen bespreken met uw werkgever is niet verplicht, maar het kan juridische conflicten voorkomen. Zeker als uw plannen raakvlakken hebben met de branche, regio of doelgroep van uw werkgever. Leg de afspraken die u samen maakt schriftelijk vast.

3. Bedenk of u minder uren wilt gaan werken

U kunt (schriftelijk) aan uw werkgever vragen of u minder uren mag werken. Vraag dit uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan. Dit kan alleen als er minstens 10 werknemers bij het bedrijf werken en u minimaal een half jaar in dienst bent. Werken er minder dan 10 werknemers? Dan heeft uw werkgever mogelijk een eigen regeling. Uw werkgever mag uw verzoek afwijzen. Maar alleen met een goede reden. Als er bijvoorbeeld niemand is die de werkzaamheden kan overnemen. Uw werkgever moet in ieder geval uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u het aantal aangevraagde uren gaan werken.

Als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag indienen.

4. Schrijf uw onderneming in bij KVK

U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

5.Betaal inkomstenbelasting

Over uw inkomsten uit loon en over de winst uit uw onderneming betaalt u inkomstenbelasting. Deze inkomsten min de aftrekposten en fiscale regelingen, zoals bedrijfskosten en afschrijvingen, bepalen uw belastbaar inkomen. Ieder jaar doet u voor 1 mei belastingaangifte.

Let op uw toeslagen van de Belastingdienst

Krijgt u toeslagen van de Belastingdienst zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan de winst uit uw onderneming hier invloed op hebben. Als uw jaarinkomen hoger wordt dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag meer. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag.

Kijk of u recht heeft op ondernemersaftrek, de kleineondernemersregeling of de mkb-winstvrijstelling

Als u een bedrijf start naast uw baan is de kans klein dat u kunt profiteren van de ondernemersaftrek. Daarvoor moet u namelijk minimaal 1.225 uur per jaar voor uw bedrijf werken. Misschien heeft u wel recht op de mkb-winstvrijstelling, een aftrekpost op uw winst. Of misschien kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal geen btw.

6. Overweeg ondernemersverzekeringen

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus alleen doorbetaald voor de uren die u in loondienst werkt. Voor de uren die u voor uw eigen bedrijf werkt, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. U kunt ook voor alternatieven kiezen zoals schenkkringen en crowdsurance. Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid is niet verplicht.

U kunt ook bij UWV een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Dit u doen moet binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering gebeuren.

Gebruik een modelovereenkomst

Gaat u werken voor opdrachtgevers, dan willen zij weten of de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Anders moeten zij loonbelasting en sociale premies voor u betalen. Met een modelovereenkomst kunt u aantonen dat u ondernemer bent.

Hulpmiddelen bij de start van uw parttime onderneming

Feiten en cijfers

De grafiek laat per kwartaal het aantal werknemers zien dat naast hun vaste baan zzp'er is.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Starten vanuit een WW-uitkering

Eigen bedrijf starten vanuit de WW

UWVCentraal Bureau voor de StatistiekKVK

U wilt een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering? Dit kan onder meer via een startperiode met behoud van uw WW-uitkering. Lees hier uw opties.

Als u erover denkt om vanuit een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten, dan heeft u verschillende mogelijkheden. Voordat u start met uw eigen bedrijf zijn er een aantal zaken die handig zijn om te weten of regelen.

Onderzoek of ondernemen bij u past

Het is verstandig te onderzoeken of ondernemen bij u past. Voordat u begint, bespreekt u uw plannen in ieder geval met UWV. U kunt zich op het ondernemerschap voorbereiden met de online-training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’. U ontvangt een certificaat als u de training heeft afgerond. En misschien komt u dan in aanmerking voor een onderzoeksperiode van 6 weken om uw idee verder uit te werken. Dit bespreekt u met de adviseur werk van UWV.

Bekijk op welke manier u een bedrijf kunt starten

Er zijn 3 manieren om vanuit de WW een onderneming te starten.

Met een startperiode

De startperiode duurt 26 weken. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren. U krijgt 29% minder WW-uitkering. Eventuele inkomsten die u verdient en de uren die u besteedt aan uw bedrijf verrekent UWV niet met uw WW-uitkering. U krijgt zo de ruimte om uw bedrijf op te bouwen.

Het is de bedoeling dat u na afloop van de startperiode voor uw volledige WW-uren aan het werk gaat in uw eigen bedrijf. U kunt alleen starten met een startperiode als u de online training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ heeft gevolgd en toestemming heeft gekregen van UWV.

Zonder een startperiode (met urenkorting)

UWV berekent voor u een ‘fictief inkomen’ op basis van uw dagloon en de uren die u aan uw bedrijf besteedt. Het gaat hierbij ook om de uren die u aan uw administratie besteedt. Of bijvoorbeeld het werven van klanten. U geeft deze uren iedere maand door aan UWV. Gaat u meer uren werken? Dan wordt uw fictieve inkomen hoger. Uw WW-uitkering wordt daardoor blijvend lager en gaat niet omhoog als u tijdelijk minder uren werkt. U moet ook blijven solliciteren voor de uren die u nog aan WW-uitkering ontvangt.

Zonder WW-uitkering

U gaat werken in uw eigen bedrijf voor het volledig aantal uren waarvoor u WW-uitkering ontvangt en uw WW-uitlering stopt. Lukt het niet met uw bedrijf? Dan kunt u misschien weer een uitkering krijgen. Dit heet herleving van uw WW-uitkering. stopt omdat u gaat werken in uw eigen bedrijf voor het volledig aantal uren waarvoor u WW-uitkering ontving. Lukt het niet met uw bedrijf? Dan kunt misschien weer een WW-uitkering krijgen.

Lees meer over uw eigen bedrijf starten vanuit de WW op de website van UWV.

U werkte bij de overheid of in het onderwijs?

Werkte u in het onderwijs of bij de overheid voordat u werkloos werd? Dan vraagt UWV om een advies van uw ex-werkgever. Uw ex-werkgever is namelijk verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit advies is nodig als u in aanmerking wilt komen voor een onderzoeksperiode of startperiode.

Inschrijven bij de KVK en melden bij de Belastingdienst

Als u gaat starten als zelfstandige, dan moet u uw bedrijf bij de KVK inschrijven in het handelsregister. U kunt dit doen bij een KVK-kantoor bij u in de buurt. U wordt automatisch aangemeld bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Geef uw inkomsten op bij de Belastingdienst

U bent verplicht al uw inkomsten op te geven bij de Belastingdienst omdat u daar belasting over moet betalen. Als u recht heeft op een ondernemersaftrek, moet u ook alle uren die u aan uw bedrijf besteedt bijhouden voor de Belastingdienst.

Verzeker u tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u zonder of na de startperiode in uw eigen bedrijf gaat werken, bent u voor die uren niet automatisch verzekerd tegen het verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. U moet hiervoor zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Als u met een startperiode begint, bent u tijdens die periode wel volledig verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Bekijk ook de overige soorten verzekeringen die belangrijk zijn voor uw bedrijf.

Bekijk hoe anderen vanuit de WW zijn gestart

Video: Hoe start ik een bedrijf vanuit de WW? Deze ondernemers vertellen hoe zij het hebben aangepakt. 

Feiten en cijfers: wisseling arbeidspositie

De grafiek laat het aantal personen zien dat een kwartaal eerder geen betaald werk had, hiernaar zocht en direct daarvoor beschikbaar was (werkloze beroepsbevolking) en in het lopende kwartaal werkt als zelfstandige.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Inschrijven bij de KVK

Inschrijven bij KVK: dit moet u weten

KVK

Uw bedrijf inschrijven bij KVK en de Belastingdienst? Dit moet u weten voordat uw bedrijf ingeschreven kan worden.

Start u een eigen bedrijf, dan moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK. Deze inschrijving kost eenmalig € 50. U hoeft zich niet apart in te schrijven bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch.

Check of u zich moet inschrijven bij KVK

Inschrijven bij KVK is alleen nodig als u echt ondernemer bent. Volgens KVK bent u ondernemer als u zelfstandig goederen of diensten levert met de bedoeling winst te maken. Check of u volgens KVK ondernemer bent.

Registratie Belastingdienst

Na uw inschrijving in het Handelsregister van KVK geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id). De Belastingdienst bepaalt ook of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Check de criteria of doe de OndernemersCheck van de Belastingdienst.

Bereid uw inschrijving voor

Voordat u zich inschrijft bij KVK moet u zich voorbereiden. Regel het volgende:

Bedenk een bedrijfsnaam

U heeft een bedrijfsnaam nodig om uw bedrijf in te schrijven bij KVK. Een bedrijfsnaam moet aan een aantal regels voldoen:

 • Uw bedrijfsnaam mag geen verkeerde indruk wekken.
 • Gebruik geen merknamen van anderen.
 • Voorkom verwarring met bestaande handelsnamen.
 • De volgende tekens zijn toegestaan: @ & - +. Speciale tekens zoals ( ) ? ! * # / mogen niet in uw bedrijfsnaam voorkomen.

Kies een rechtsvorm

Als startende ondernemer moet u een rechtsvorm kiezen, zoals een eenmanszaak, vof of bv. Welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is.

Check of uw bedrijf UBO’s moet inschrijven

Vanaf 27 september 2020 moet u afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf ook uiteindelijk belanghebbenden inschrijven. Uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels ‘ultimate beneficial owner’, afgekort UBO) zijn personen die bijvoorbeeld de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.

Check bij uw rechtsvorm of u UBO’s moet inschrijven. Lees meer over het UBO-register op KVK.nl

Maak online een afspraak

Tijdens uw bezoek aan KVK wordt uw inschrijving definitief gemaakt. Op dat moment ontvangt u direct uw KVK-nummer en meestal ook direct een btw-nummer. Een afspraak maken kan alleen online. Vul online het inschrijfformulier van KVK in. Zorg dat u de volgende gegevens heeft:

 • uw persoonsgegevens
 • de contactgegevens van uw bedrijf
 • een bedrijfsomschrijving over uw activiteiten en in welke branche

Als u zich inschrijft bij KVK, dan krijgt u een SBI-code. Deze code geeft weer wat uw activiteiten zijn.

Neem de huurovereenkomst van uw bedrijfspand mee

Vestigt u het bedrijf in een bedrijfspand? Neem de huurovereenkomst of koopovereenkomst mee.

Wanneer moet u langskomen voor de inschrijving?

U kunt zich op 3 momenten inschrijven bij een KVK-kantoor:

 1. Uiterlijk 1 week nadat u gestart bent met uw bedrijf.
 2. 1 week voordat u start met uw bedrijf.
 3. Eerder. De definitieve inschrijving (met KVK-nummer) vindt in dat geval 1 week voor de start van uw bedrijf plaats. U hoeft daar niet opnieuw voor naar KVK te komen.

De kosten voor inschrijving bij KVK

Voor inschrijving in het handelsregister van KVK betaalt u eenmalig € 50. U moet dit bedrag ter plekke met uw pinpas of creditcard betalen. Contant betalen is niet mogelijk.

Belangrijk! Vergeet uw legitimatiebewijs niet

Tijdens uw inschrijving heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Zonder legitimatiebewijs kan KVK uw inschrijving niet afronden.

Wat zijn de gevolgen als u zich niet inschrijft?

Voldoet u wel aan de ondernemerscriteria, maar schrijft u zich niet in bij KVK? Dan heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en btw.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Starten met een bedrijf aan huis

Bedrijf aan huis starten

KVKAntwoord voor bedrijvenBelastingdienst

Waar moet u rekening mee houden als u een bedrijf wilt starten aan huis? Welke voorwaarden stelt de gemeente? Zijn bepaalde kosten fiscaal aftrekbaar?

Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan is het belangrijk dat u rekening houdt met de voorwaarden van uw gemeente. Lees ook uw hypotheekovereenkomst of huurovereenkomst goed door. Daarin staat of u een bedrijf vanuit uw huis mag starten. Soms zijn kosten voor een bedrijf aan huis fiscaal aftrekbaar. Controleer ook of u extra verzekeringen moet afsluiten.

Controleer de voorwaarden van uw gemeente

Beoefent u een vrij beroep? Dan mag u in de meeste gevallen starten met een bedrijf aan huis. Een vrij beroep is bijvoorbeeld: een architect, advocaat, huisarts, kunstenaar of accountant. De voorwaarden voor een bedrijf aan huis verschillen per gemeente. Over het algemeen geldt:

 • Uw huis moet een woonkarakter houden. Dat betekent in de meeste gemeenten dat:
  • u niet meer dan 1/3 van uw woning gebruikt voor uw bedrijf
  • u met uw bedrijf geen overlast veroorzaakt voor uw buren
  • u geen reclame maakt op uw huis
  • uw bedrijf een kantoorfunctie heeft
 • De meeste gemeenten staan niet toe dat uw personeel werkt vanuit uw huis.
 • Uw plannen moeten passen binnen het bestemmingsplan.
  • Past het wel, dan moet u meestal uw bedrijf aan huis melden bij uw gemeente.
  • Past het niet, dan kunt u een ontheffing of aanpassing aanvragen. In bepaalde gevallen moet u bij uw gemeente een onttrekkingsvergunning aanvragen. De gemeente geeft hiermee toestemming de woning uit de woningvoorraad te halen. Dan mag u uw woning als bedrijfsruimte gebruiken.

Vraag bij uw gemeente naar de exacte voorwaarden voor een bedrijf vanuit huis.

Kijk of u toestemming nodig heeft van uw bank of verhuurder

Bent u eigenaar van de woning en heeft u een hypotheek op de woning? Houd dan rekening met de bepalingen in de hypotheekovereenkomst. Huurt u de woning? Houd rekening met de voorwaarden in de huurovereenkomst.

Controleer wat de gevolgen zijn voor de btw en inkomstenbelasting

Voor uw bedrijf aan huis kunt u gebruik maken van dezelfde aftrekposten als voor ieder ander klein bedrijf. Ook gelden dezelfde voorwaarden. Voor de btw en de inkomstenbelasting moet u wel met een aantal dingen rekening houden. Bijvoorbeeld of u de woning kunt splitsen in een bedrijfsgedeelte en een woongedeelte. In dat geval kunt u bijvoorbeeld kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken.

Privébezit of ondernemingspand

Start u uw bedrijf in een pand dat uw eigendom is? Geef dan bij de eerste aangifte inkomstenbelasting aan of het gaat om een privépand of een ondernemingspand. Woont u in een woning die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik: het woningforfait. Huurt u voor uw onderneming een pand en woont u daar? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen als privé-onttrekking (het 'woongenot'). Dat bedrag is een percentage van de WOZ-waarde.

Rekenhulp Werkruimte in de woning

Een Rekenhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. De rekenhulp ‘Werkruimte in de woning’ berekent of u kosten van de werkruimte in uw woning mag aftrekken.

Controleer of u een bedrijfsverzekering moet afsluiten

Uw inboedelverzekering en opstalverzekering zijn voor uw privébezittingen en het huis zelf. Ze dekken niet de schade aan bedrijfsmiddelen en de werkruimte. U kunt hiervoor aparte bedrijfsverzekeringen afsluiten.

Wie kan u waarmee helpen?

De gemeente kan u helpen met:

 • de exacte voorwaarden voor een bedrijf aan huis
 • controle van het bestemmingsplan
 • het eventueel melden van uw bedrijf aan huis
 • het aanvragen van een omgevingsvergunning, wijziging van het bestemmingsplan of een onttrekkingsvergunning

Twijfelt u of de werkruimte voldoende ‘zelfstandig’ is? Vraag het uw fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). Eventueel kunt u de situatie voorleggen aan de Belastingdienst.

Aantal zelfstandigen met bedrijf aan huis

De grafiek toont het aantal zelfstandigen met een bedrijf aan huis. Het gaat dan om werkzaamheden die in, vanuit of bij de eigen woning worden verricht.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Een rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf

Een rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf

KVKCentraal Bureau voor de Statistiek

U wilt een bedrijf starten. Check hier welke rechtsvormen er zijn, hoe het zit met rechtspersoonlijkheid, aansprakelijkheid en uw belastingvoordelen.

Als u een bedrijf start, moet u een rechtsvorm kiezen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), of vennootschap onder firma (vof). Kies een rechtsvorm die het best past bij uw situatie. Kijk hoe u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid wilt regelen, of u met anderen wilt samenwerken en wat voordelig is voor de belastingen.

Wat is een rechtsvorm?

Een rechtsvorm is de juridische vorm die u kiest voor uw bedrijf. Wanneer u zich inschrijft bij KVK moet u deze ondernemingsvorm opgeven. Het bepaalt onder meer de (privé-) aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen.

Welke rechtsvormen zijn er?

Er zijn 2 soorten rechtsvormen:

 • met rechtspersoonlijkheid
 • zonder rechtspersoonlijkheid

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Dit is bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid meestal niet het geval.

Lees hier welke rechtsvormen er zijn.

Freelancer en zzp’er

Zzp’er (zelfstandige zonder personeel) en freelancer zijn geen rechtsvormen. Ook als zzp'er of freelancer moet u een rechtsvorm kiezen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak.

Kijk naar de samenstelling van uw onderneming

De meeste starters kiezen voor een eenmanszaak. Bent u alleen, dan is een eenmanszaak of besloten vennootschap (bv) vaak de beste optie. Onderneemt u met meerdere personen, dan kunt u kiezen voor verschillende rechtsvormen. Veel risico's kunt u verkleinen met verzekeringen en goede contracten.

Bepaal hoe u aansprakelijk wilt zijn

Bij een eenmanszaak en vennootschap onder firma (vof) bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van uw bedrijf. Schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld beslag leggen op uw privébezittingen. Ook op die van uw partner, als u daarvoor niets geregeld heeft. Bij een rechtspersoon, zoals een bv, bent u alleen in uitzonderlijke gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

Bepaal wat voor de belastingen voordelig is

Als eigenaar van een eenmanszaak of vof betaalt u inkomstenbelasting over de winst. Als eigenaar van een eenmanszaak of vennoot van een vof heeft u vaak recht op extra belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Vooral in de startfase, wanneer uw bedrijf relatief weinig winst maakt bent u fiscaal meestal beter af met een eenmanszaak of vof.

Een bv betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. De directeur-grootaandeelhouder (dga) betaalt daarnaast inkomstenbelasting over zijn loon en over het uitgekeerde dividend. Bij een bv is de belastingdruk gemiddeld lager dan bij een eenmanszaak of vof, maar de kosten zijn hoger. Onder meer door jaarrekeningsverplichtingen en accountantskosten. Een directeur-grootaandeelhouder heeft geen zelfstandigenaftrek.

Oprichtingseisen per rechtsvorm

Als u een bedrijf start, zijn er eisen waar u aan moet voldoen. Het verschilt per rechtsvorm welke eisen dit zijn. Voor een eenmanszaak en vof gelden geen oprichtingseisen. En hoeft u geen startkapitaal te hebben. U schrijft de rechtsvorm zelf in bij KVK. Andere rechtsvormen richt u op via de notaris. Zoals een bv, nv of cv. Voor een nv heeft u een startkapitaal nodig van € 45.000.

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken en bv's zijn er?

De grafiek toont het aantal bedrijven van de drie meest voorkomende rechtsvormen in Nederland per kwartaal. Het aantal eenmanszaken neemt al jaren onafgebroken toe.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Officieel starten wat moet u regelen?

Starten met uw bedrijf, wat moet u regelen

KVK

U heeft alle voorbereidingen voor de start van uw bedrijf getroffen. Kijk hoe het gaat met uw KVK-inschrijving, algemene voorwaarden en verzekeringen.

U heeft zich goed voorbereid om uw onderneming te starten. Uw bedrijf moet aan de eisen voldoen om te kunnen starten. Verder moet u uw bedrijf inschrijven bij KVK en uw administratie goed inrichten.

Inschrijven bij KVK

Uw onderneming is pas een onderneming als deze is ingeschreven bij KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Zorg dat uw bedrijf aan de eisen voldoet

U moet rekening houden met regels en eisen bij het vestigen van uw bedrijf. Voor sommige branches gelden beroepseisen of moet u over een vergunning beschikken. Zorg dat uw bedrijf aan de vereiste eisen en regels voldoet, voordat u start met uw bedrijf. Zie voor meer informatie de volgende pagina's:

Sommige eisen verschillen per gemeente. Vind uw gemeente.

Richt een administratie in

U moet voor uw onderneming een administratie inrichten. Ook is het verstandig uw zakelijke en privé geldstromen goed te scheiden.

Beschrijf de algemene voorwaarden van uw bedrijf

Met algemene voorwaarden maakt u duidelijk welke rechten en plichten u en uw klanten hebben. Ze zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Informeer uw klanten van tevoren over uw algemene voorwaarden.

Zorg dat uw bedrijfsverzekeringen op tijd ingaan

Om uw bedrijfsrisico's te beperken, is het verstandig een aantal verzekeringen af te sluiten. Zorg dat deze ingaan op het moment dat u uw bedrijf inschrijft bij KvK.

Feiten en cijfers: aantal oprichtingen

De grafiek toont het aantal oprichtingen per bedrijfstak. In het tweede en derde kwartaal vinden gemiddeld de meeste oprichtingen plaats.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

KvK locatiescan

Start uw eigen bedrijf

Is het Bbz een starterssubsidie?

Nee. Bbz krediet is geen subsidie maar een lening. Indien is aangetoond dat uw toekomstige bedrijf naar verwachting levensvatbaar is dan biedt het Bbz u als starter de mogelijkheid om een lening te verkrijgen die moet worden afgelost en waarover een rentevergoeding moet worden betaald. Kijk voor de voorwaarden elders op deze website. De lening moet worden gebruikt ter financiering van uw bedrijfsmiddelen.