Mijn partner heeft een inkomen. Kom ik daarom wel in aanmerking voor een Bbz uitkering?

Voor het vaststellen van een bijstandsuitkering wordt altijd gekeken wat het gezamenlijke inkomen is van partners. Wanneer je partner een eigen inkomen heeft uit loondienst en dit inkomen is hoger dan jullie bijstandsnorm, dan kom je in principe niet in aanmerking voor een Bbz uitkering.

Immers het betreft een bijstandsuitkering en het bedrijf is in dit geval niet perse nodig om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Betaaldata 2019 uitkeringen

Mijn bedrijf heeft tijdelijk een financieel probleem en daarmee niet rendabel. Ik heb echter wel een partner met een inkomen. Kom ik wel in aanmerking voor een uitkering?

Het kan inderdaad mogelijk zijn dat u als ondernemer een aanvullende uitkering kunt ontvangen op het inkomen van uw partner. Dit hangt af van een aantal factoren. Zoals bijvoorbeeld de hoogte van uw gezamenlijk inkomen, uw woonsituatie (huur of eigen woning) en het wel of niet beschikken over een arbeidongeschiktheids verzekering. Om op uw vraag een antwoord te kunnen geven is maatwerk nodig. Ons advies is neem contact op met BZF via telefoonnummer 14058 en leg uw situatie voor.

Mijn uitkering is niet gestort, wat kan er aan de hand zijn?

Uw uitkering wordt in de laatste week van de maand op dinsdag of donderdag overgemaakt op uw rekening. Heeft u geen betaling ontvangen, dan adviseren wij u om in eerste instantie uw toekenningsbeschikking te raadplegen. Dat is de brief waarin staat dat u een uitkering wordt toegekend en wat de looptijd hiervan is. In veel gevallen is deze termijn verlopen en is dat aan de aandacht ontsnapt.
Is uw uitkeringstermijn inderdaad verlopen en u bent van mening dat deze moet worden verlengd, neem hiervoor dan contact op met BZF via telefoonnummer 14058.