Het wijzigen of stopzetten van je Bbz

Wil je je Bbz uitkering wijzigen of stopzetten? Via deze pagina kun je je wijzigingen doorgeven. Zodra deze zijn verwerkt ontvang je hierover een brief.

Aanvragen van een Bbz uitkering is niet mogelijk via "Wijzigingen Bbz", dit kun je alleen doen door middel van onderstaande knop!

Belangrijk! Houd rekening met de volgende:

  • Veel ondernemers zien een factuur vaak als inkomen, maar dat is niet zo. De kosten moet je eerst nog van de inkomsten aftrekken.
  • De factuurdatum is belangrijk om te bepalen wat de maand is waarin de omzet is gedaan, niet de betaaldatum.
  • Je mag best een correctie indienen in augustus over maart, maar op basis van alle facturen in een maand kun je ongeveer halverwege de volgende maand wel een goede inschatting maken. We adviseren je dan ook om dit uiterlijk één maand na afloop van de maand waarin je weer omzet hebt gedraaid in te dienen.
  • Mocht je het bedrag van je uitkering over die maand al hebben ontvangen, dan vragen we je vanzelf om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.
  • We verzoeken iedereen om wijzigingen in inkomen zoveel mogelijk achteraf te berekenen en niet van te voren al een inschatting te maken. Anders moeten we die inschatting ook weer corrigeren.

Wijziging

Heb je op basis van je berekening inkomen gehad de afgelopen maand of verwacht je dit de komende maand(en)? Geef dit bedrag dan door aan ons door. Je kunt in het formulier nog eventuele wijzigingen verder toelichten. We trekken het door jou berekende inkomen dan van de uitkering af.

Stopzetten

Let goed op! Het sturen van een factuur of weer maken van omzet is geen inkomen! Trek eerst alle zakelijke kosten af van je omzet. Zie voor de berekening hoe dit moet de toelichting bij de vraag “Hoe bereken ik mijn zakelijk inkomen?”. Heb je dan toch meer inkomen dan het uitkeringsbedrag? Geef dit bedrag dan door aan ons door. Je kunt in het formulier nog eventuele wijzigingen verder toelichten.

 

Het is best lastig om te berekenen wat je nu als inkomen moet doorgeven. De Bbz-regeling geeft hierover het volgende aan:

Omschrijving Voorbeeld
- Het bedrag van de omzet (factuurbedrag)   € 1.210
- Minus omzetbelasting (in het voorbeeld 21%)   €    210
- minus zakelijke kosten*   €    500
- minus het forfaitair percentage (18% van het inkomen) **    €   90 (18% van 500)
(1.210-210-500) = Wat dan nog overblijft is het inkomen wat je op moet geven     €  410

BTW percentages voor het bereken van je inkomsten.

Goederen en diensten met 21% BTW

het 21% tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder het 9% of 0% tarief vallen.

Goederen met 9% BTW

voor de volgende goederen mag je een verlaagde 9% tarief toepassen: voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en hulpmiddelen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek, boeken en periodieken.

Combinatie van tarieven

Heb je te maken met goederen en diensten die onder verschillende tarieven vallen? Hoe je daarmee omgaat lees je hier.

Opleveren van goederen

Ook het opleveren van goederen valt onder het 9% tarief, als je deze goederen maakt uit materialen die een opdrachtgever beschikbaar heeft gesteld. Deze oplevering is geen levering, maar een dienst. Op deze site lees je daar meer over.

Verwerking

Het kan zijn dat we je verzoek nog niet hebben kunnen verwerken. We handelen eerst lopende Bbz uitkeringen en nieuwe aanvragen af. Daarna verwerken we de stopzettingen en wijzigingen. We verwerken alle aanvragen zo snel mogelijk. Je ontvangt van ons na verwerking een brief en hierin staat het gevolg van je wijziging. Je wordt dan bijvoorbeeld verzocht een deel terug te betalen. Als je dit dus al weet, reserveer dit bedrag dan al vast. Je kunt niet eerder terug betalen dan dat je de brief van ons hebt ontvangen.