Heroriëntatie ondernemerschap

Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Uit de resultaten van de enquête die de zelfstandigenorganisaties met het ministerie hebben opgesteld blijkt dat veel ondernemers gehoor hebben gegeven aan de oproep om Tozo 2 te gebruiken om een heroriëntatie te starten.

Wanneer u hier ook mee aan de slag wilt maar niet weet waar u kunt starten, dan kunt u bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk overzicht te krijgen van de situatie en stand van zaken van uw onderneming. In het artikel 'Kom als gezond bedrijf de crisis door' van de Kamer Van Koophandel staat hoe dit overzicht is te krijgen. Daarnaast bevat het artikel bijvoorbeeld links naar onder meer hoe u een exploitatie- en een liquiditeitsbegroting kunt maken.

Er zijn ook mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. De Kamer Van Koophandel heeft een team paraat met mensen die u telefonisch te woord kunnen staan. Ook in de regio zijn er mogelijkheden. Zo zijn er lokale afdelingen van het Ondernemersklankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen ook zelfstandigen terecht bij een van de 35 leer-werkloketten in Nederland, waar expertise is van de regionale opleidingsmarkt en zicht is op kansberoepen/kanssectoren.

Hier vind je het Friese "Leerwerkloket".

[qcopd-directory category="herorientatie-ondernemerschap" style="style-1" column="1" upvote="off" search="false" item_count="false" hide_list_title="false" display_username="false" item_details_page="off" orderby="date" filterorderby="date" order="ASC" filterorder="ASC" paginate_items="false" actual_pagination="false" per_page="10" favorite="disable" enable_left_filter="false" main_click="popup" video_click="popup" enable_tag_filter="false" tooltip="false" list_title_font_size="" item_orderby="" list_title_line_height="" title_font_size="" subtitle_font_size="" title_line_height="" subtitle_line_height="" filter_area="normal" topspacing=""]

Bekijk onze website