Fiscale gevolgen Tozo

Wanneer je in 2020 een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) heeft dat ook gevolgen voor je belastingaangifte over het jaar 2020. De Tozo-uitkering telt mee als inkomen en moet je opgeven bij die belastingaangifte. Je ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering.
Had je ook inkomsten uit loondienst in 2020? Of had je een partner die in 2020 in loondienst werkte? Mogelijk moet je dan meer belasting betalen of krijg je minder terug dan je had verwacht.
Op deze pagina lees je waarom.

Wat is er aan de hand?
Het is mogelijk dat je te veel Tozo-uitkering hebt ontvangen. Dit kan voorkomen als jij of je partner in de periode dat je de Tozo-uitkering ontving in 2020, óók in loondienst werkte. Omdat toen waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten je/jullie (samen) had uit loondienst, is het mogelijk dat over je totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.
Dit laatste is zeker het geval als je een uitkering Tozo 1 ontving en je partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten hoefde bij je Tozo 1-uitkering geen rekening te worden gehouden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

Hoe kan dit?
Over de Tozo-uitkering wordt loonbelasting afgedragen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor je netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Je krijgt minder algemene heffingskorting als je totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. En dn is er te weinig loonbelasting over je totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet je achteraf nog betalen.

Wat moet je doen?
Je geeft de inkomsten van jezelf en je partner op bij je/jullie belastingaangifte over 2020. Ook je Tozo-uitkering geef je op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting jullie allebei recht hadden in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met je teruggaaf (en krijg je minder geld terug) of krijg je een hogere naheffing (en moet je meer belasting betalen).
Houd er dus rekening mee dat je mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij!

Vragen?
Heb je een vraag over de Tozo? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Heb je een vraag over de loonbelasting of heffingskorting? Kijk dan op website van de Belastingdienst.