Samenstelling team Bureau Zelfstandigen Fryslân
Copied
Samenstelling team Bureau Zelfstandigen Fryslân

BZF werkzaam voor 17 gemeenten binnen Friesland, verdeeld in 4 regio’s. Team bestaat uit 1 teamleider, 1 senior, 2 stafmedewerkers (incl. bezwaar- en beroep), 8 Bbz-consulenten, 4 debiteurenmedewerkers, 2 secretariaatmedewerkers, 1 coördinator van De Friese Zaak en 1 medewerkers belast met het parttime ondernemerschap binnen gemeente Leeuwarden.

BZF is gevestigd aan de Heliconweg 62, 8914 AT te Leeuwarden (pand kamer van koophandel)

Servicepunten binnen Friesland: Leeuwarden, Heerenveen, Joure, Wolvega, Noordwolde, Franeker, Kollum en Buitenpost.

www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
Telefoon: 14058

Regio accountant-managers regio Zuid: Manon van Althuis en Hille Leistra

Manon.vanalthuis@leeuwarden.nl tel.: 058-2338802 (elke woensdag in Heerenveen aanwezig)
Hille.leistra@leeuwarden.nl , tel.: 058-233    (bedient servicepunten Wolvega, Noordwolde en Joure, niet wekelijks)

BZF werkzaam voor 17 gemeenten binnen Friesland, verdeeld in 4 regio’s. Team bestaat uit 1 teamleider, 1 senior, 2 stafmedewerkers (incl. bezwaar- en beroep), 8 Bbz-consulenten, 4 debiteurenmedewerkers, 2 secretariaatmedewerkers, 1 coördinator van De Friese Zaak en 1 medewerkers belast met het parttime ondernemerschap binnen gemeente Leeuwarden.

BZF is gevestigd aan de Heliconweg 62, 8914 AT te Leeuwarden (pand kamer van koophandel)

Servicepunten binnen Friesland: Leeuwarden, Heerenveen, Joure, Wolvega, Noordwolde, Franeker, Kollum en Buitenpost.

www.bureauzelfstandigenfryslan.nl
Telefoon: 14058

Regio accountant-managers regio Zuid: Manon van Althuis en Hille Leistra

Manon.vanalthuis@leeuwarden.nl tel.: 058-2338802 (elke woensdag in Heerenveen aanwezig)
Hille.leistra@leeuwarden.nl , tel.: 058-233    (bedient servicepunten Wolvega, Noordwolde en Joure, niet wekelijks)

image-1
Embed iList | Bureau Zelfstandigen Fryslân voor ondernemers.