Starten van je eigen bedrijf met Bbz 2004

Bedrijfsfinanciering met Bbz2004

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (oftewel Bbz 2004) is een kredietregeling voor iedereen die vanuit een (dreigende) uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen.  Het Bbz 2004 biedt voor deze startende zelfstandige ondernemers een mogelijkheid om toch hun plannen gerealiseerd te krijgen.

Ook gevestigde zelfstandige ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende (financiële) middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering in het reguliere circuit kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling.

Voor oudere en beëindigende zelfstandig ondernemers zijn er ook financiële mogelijkheden.

De Bbz-regeling omschrijft een zelfstandige als:
De belanghebbende van 18 tot 65 jaar, die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of zelfstandige beroep in Nederland en die voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan. Met wettelijke vereisten wordt bedoeld dat de belanghebbende moet voldoen aan de vestigingswetgeving en aan het urencriterium (art. 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001).

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor bedrijfsfinanciering via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004) neem dan contact met ons op.