Aanvragen van de Tozo 5 – regeling

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

 

Vanaf 1 juli 2021 kun je Tozo-5 via deze website aanvragen.

 

 

 

Nee. Als je een beroep wilt doen op Tozo 4, dan moet je hiervoor opnieuw een aanvraag doen. Hou er rekening mee dat je bij de aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en jouw partner moet doorgeven. Je kunt zelf aangeven over hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen.

Wil je weten of je al dan niet in aanmerking komt voor Tozo 4? Kijk dan ook op www.krijgiktozo.nl

Tozo 4 kan, in afwijking van Tozo 1, 2 en 3, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer je bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kun je de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020.

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraag je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan je deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Ja dit is mogelijk. Tot maximaal € 10.157 voor alle Tozo noodmaatregelen (Tozo 1, 2 en 3 opgeteld). Dus heb je al € 5.000 aangevraagd onder Tozo 1 en 2, dan kun je nog maximaal € 5.157 aanvragen onder Tozo 3. Aanvragen van deze lening kan vanaf 1 oktober 2020 via het aanvraagformulier Tozo 3 op de site van Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets bij Tozo 2 worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement (ook sinds Tozo 2) draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Wil je weten of je al dan niet in aanmerking komt voor Tozo 3? Kijk dan ook op www.krijgiktozo.nl

Met ingang van Tozo 2 telt het inkomen van je partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum (bijstandsnorm) geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dien je te verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en jouw partner zijn.

De "partnerinkomentoets" is ook onder Tozo 3 van toepassing.

Als je surseance of faillissement hebt aangevraagd of verkregen, kun je geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kun je Tozo 3 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits je aan de  overige voorwaarden voldoet.

 

Terugwerkende kracht
De Tozo 3-uitkering kon in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober aangevraagd worden. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag gedaan wordt.

Wil je voor de eerste maal Tozo aanvragen?

of

Heb je eerder alleen Tozo-1 aangevraagd,
en je wilt nu Tozo-5 aanvragen?

 

KLIK HIER

Heb je eerder al Tozo-1, 2, 3 en/of 4 aangevraagd,
en je wilt nu alleen een Tozo-5 uitkering aanvragen?

 

 

 

KLIK HIER

Heb je eerder al Tozo-1, 2, 3 en/of 4 aangevraagd en je wilt nu een Tozo krediet* aanvragen of verhogen?

of

Heb je eerder al Tozo-1, 2, 3 en/of 4 aangevraagd en je wilt nu naast een Tozo-5 uitkering ook een Tozo krediet aanvragen of verhogen?
*Tozo krediet + verhoging(en) tot maximaal € 10.157,-

 

KLIK HIER

Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs?

Wij vragen je oa een kopie van je ID naar ons op te sturen. Met de app KopieID maak je met je mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van je identiteitsbewijs (ID-bewijs).

Met de app KopieID kun je een kopie van uw identiteitsbewijs de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Dit kan bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN) zijn maar ook een pasfoto of handtekening. Dit is afhankelijk van de organisatie en het doel van de kopie.

Ook zet je met de app een watermerk in de kopie. In dit watermerk vermeldt je het doel en de datum van de kopie. Het watermerk kun je ook toevoegen als je niets hebt doorgestreept. Je kunt de kopie vervolgens versturen.

Het is ook mogelijk om de bewerkte kopie (dus als er gegevens zijn doorgestreept) veilig op te slaan. Op die manier is het mogelijk om een kopie te hergebruiken.

Lees hier de volledige pagina en download de app!

Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Per 1 januari 2021 is een volgende fase binnen de Tozo gestart. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties de komende maanden uit hoe deze ondersteuning kan worden gefaciliteerd.

Kijk hier voor de hele pagina

Denk je na het lezen van de voorwaarden in aanmerking te komen voor de Tozo 34regeling? Doe dan de aanvraag via één van de onderstaande ''buttons'':

Knop links: Gebruik "VOOR DE EERSTE MAAL TOZO AANVRAGEN" als je nog niet eerder van een Tozo-regeling gebruikt hebt gemaakt en dat nu toch wilt gaan doen. Gebruik deze aanvraag mogelijkheid ook als je eerder alleen Tozo 1 hebt ontvangen!

Knop midden: Gebruik deze als je al eerder gebruik hebt gemaakt van de Tozo 1, 2 en/of 3 en nu ook Tozo 4 wil aanvragen. Klik dan op ''AL EERDER TOZO 1 en 2 ONTVANGEN? VRAAG HIER TOZO 3 AAN''. Heb je eerder alleen Tozo 1 aangevraagd en geen Tozo 2? Gebruik dan de knop "VOOR DE EERSTE MAAL TOZO AANVRAGEN".  Let op, hierbij gelden wel enkele nieuwe regels ten opzichte van eerdere Tozo regelingen.

Knop rechts: Heb je al een TOZO uitkering ontvangen wil nu ook Tozo 3 aanvragen EN het krediet van Tozo 1 en/of  2 verhogen? Klik dan op "TOZO KREDIET VERHOGEN EN TOZO 3 AANVRAGEN". Je kunt tot een maximum van € 10.157,00 (Tozo 1, 2 en 3 opgeteld) krediet aanvragen. Heb je al eerder een TOZO uitkering ontvangen maar nog geen krediet, dan kun je via deze knop ook een krediet aanvragen.

 

Wil je voor de eerste maal Tozo aanvragen?

of

Heb je eerder alleen Tozo-1 aangevraagd en je wilt nu Tozo-4 aanvragen?

Heb je eerder al Tozo-3 aangevraagd en je wilt nu alleen een Tozo-4 uitkering aanvragen?

Heb je eerder al Tozo-3 aangevraagd en je wilt nu een Tozo krediet *) aanvragen of verhogen?

of

Heb je eerder al Tozo-3 aangevraagd en je wilt nu naast een Tozo-4 uitkering ook een Tozo krediet aanvragen of verhogen? Tozo krediet + verhoging(en) tot maximaal € 10.157,-

Heb je al Tozo-3 aangevraagd en ontvangen, en je wilt deze nu verlengen omdat de lockdown langer duurt?