Aanvragen van de Tozo 2-regeling.

Op 20 mei heeft het ministerie bekend gemaakt dat er een verlening komt van de Tozo-regeling genaamd ''Tozo 2''. Wij krijgen veel vragen over deze regeling, er zijn namelijk een aantal aanpassingen doorgevoerd. In onderstaand opsomming hebben wij de meeste vragen op een rij gezet.

Nee. Als je een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt je de verlenging aanvragen. Je dient bij de aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en jouw partner door te geven en aan te geven of je situatie sinds je vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heb je bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september.

  1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering  levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
  2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Ja dit is mogelijk. Tot maximaal € 10.157 voor beide regelingen (Tozo 1 en Tozo 2 opgeteld). Dus heb je al € 5.000 aangevraagd onder Tozo 1, dan kun je nog maximaal € 5.157 aanvragen onder Tozo 2. De voorwaarden zijn nog niet allemaal bekend. Aanvragen van deze lening kan vanaf 3 juni via het formulier op de site van Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dien je te verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en jouw partner zijn

Nee. Als je een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt je de verlenging aanvragen. Je dient bij de aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en jouw partner door te geven en aan te geven of je situatie sinds je vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Denk je na het lezen van de regels in aanmerking te komen voor de Tozo 2 regeling? Doe dan de aanvraag via één van de onderstaande ''buttons'':

Knop links: Gebruik "VOOR DE EERSTE MAAL TOZO AANVRAGEN" als je nog niet eerder van de Tozo-regeling gebruikt hebt gemaakt en dat nu toch wilt gaan doen.

Knop midden: Gebruik deze als je al eerder gebruik hebt gemaakt van de Tozo 1 uitkering en deze wil een verlengingen. Klik dan op ''TOZO1 ONTVANGEN EN WIL DEZE VERLENGEN''. Let op, hierbij gelden wel de nieuwe regels van Tozo 2.

Knop rechts: Heb je al een TOZO uitkering ontvangen wil je deze verlengen EN het krediet van Tozo1 verhogen? Klik dan op "TOZO1 KREDIET VERHOGEN EN UITKERING VERLENGEN". Je kunt tot maximaal € 10.157,00 krediet aanvragen.

 

FOUTMELDING: ER KAN EEN COOKIECONFLICT OPTREDEN TIJDENS HET AANVRAGEN/VERLENGEN VAN DE TOZO 2 REGELING.  MOCHT DE ONDERSTAANDE MELDING VOORKOMEN, LOS DIT OP DOOR DE BROWSER GEHEEL TE SLUITEN EN OPNIEUW TE PROBEREN.