Aanvragen Bbz

Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u de eindjes nog niet óf niet meer aan elkaar knopen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering of een lening voor bedrijfskapitaal. Deze financiële ondersteuning voor zelfstandigen heet Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Kijk op deze website om uw mogelijkheden te onderzoeken: www.krijgikbbz.nl

Kijk hier voor het verschil tussen Tozo en Bbz

 

Welke situatie is op u van toepassing?

U ontvangt al een Bbz uitkering en wil deze verlengen?