Home - 400 mensen aan het werk

400 mensen aan het werk

Het Rijk stelt 2 miljoen euro beschikbaar, om 400 mensen in Fryslân aan werk te helpen. Dat staat in een plan dat VNO-NCW, MKB Noord en het regionaal werkbedrijf 'Fryslân Werkt!' hebben opgesteld.

Er zijn in Fryslân 400.000 mensen die zeer lastig aan een betaalde baan komen. Het gaat om statushouders, mensen met een fysieke of verstandelijke beperking en mensen zonder opleiding. Het Rijk stelt twee keer 1 miljoen euro beschikbaar voor acties om zulke kansarme mensen aan werk te helpen. Met het actieplan dat nu is opgesteld, verwacht wethouder Douwstra van de gemeente Leeuwarden dat die 2 miljoen ook echt beschikbaar komt. Douwstra is bestuursvoorzitter van het regionaal werkbedrijf 'Fryslân Werkt!', dat dit plan moet uitvoeren. In het regionaal werkbedrijf zijn alle Friese gemeenten vertegenwoordigd, en ook het UWV, de vakbonden en mbo-scholen.

Lees het gehele artikel hier + video

Geplaatst in Nieuws BZF, Uit de media.